Wszystkie tematy:

Uprawnienia dodatkowe pacjenta

Pobierz listę uprawnień dodatkowych pacjenta. [więcej]

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki. Pobierz listę. [więcej]

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Nocna i świąteczna pomoc medyczna: http://www.wroclaw.pl/nocna-i-swiateczna-pomoc-medyczna OSTRY DYŻUR Wrocław: http://www.wroclaw.pl/ostry-dyzur APTEKI CAŁODOBOWE Wrocław: http://www.wroclaw.pl/apteki-calodobowe [więcej]

Termin realizacji recepty

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem poniższych punktów: Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może...[więcej]

Realizacja wniosku na refundowane środki pomocnicze

Nowy wzór zlecenia obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r. Do tego czasu obowiązują stare wzory oraz nowe jednocześnie.Po 1 lipca 2014 tylko będą honorowane wzory nowe.   ZASADY WYPISYWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ Aby korzystać...[więcej]

Zwrot leków

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, z wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Zgodnie z Art.96....[więcej]

 

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki 23.03.2014

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki. Pobierz listę.