Wszystkie tematy:

Uprawnienia dodatkowe pacjenta

Pobierz listę uprawnień dodatkowych pacjenta. [więcej]

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki

Apteki z pojemnikami na przeterminowane leki. Pobierz listę. [więcej]

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Nocna i świąteczna pomoc medyczna: http://www.wroclaw.pl/nocna-i-swiateczna-pomoc-medyczna OSTRY DYŻUR Wrocław: http://www.wroclaw.pl/ostry-dyzur APTEKI CAŁODOBOWE Wrocław: http://www.wroclaw.pl/apteki-calodobowe [więcej]

Termin realizacji recepty

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem poniższych punktów: Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może...[więcej]

Realizacja wniosku na refundowane środki pomocnicze

Nowy wzór zlecenia obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r. Do tego czasu obowiązują stare wzory oraz nowe jednocześnie.Po 1 lipca 2014 tylko będą honorowane wzory nowe.   ZASADY WYPISYWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ Aby korzystać...[więcej]

Zwrot leków

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, z wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Zgodnie z Art.96....[więcej]

 

Realizacja wniosku na refundowane środki pomocnicze 17.03.2014

Nowy wzór zlecenia obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r. Do tego czasu obowiązują stare wzory oraz nowe jednocześnie.
Po 1 lipca 2014 tylko będą honorowane wzory nowe.

 

ZASADY WYPISYWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ

Aby korzystać z refundowanych środków pomocniczych, należy:

 

  1. Odebrać od lekarza zlecenie na dany środek – („Część A”).  Pobierz część A 
  2. Potwierdzić „Część A” zlecenia w punkcie oddziału NFZ.
  3. Oddział NFZ podczas potwierdzania pierwszego zlecenia „Części A” wystawia pacjentowi „Część B” zlecenia, maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Pobierz część B.
  4. Na podstawie w/w dokumentów dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w dowolnie wybranej aptece czy sklepie medycznym, które podpisały umowę o współpracy z oddziałem NFZ. Zlecenie „Część A” pozostaje w punkcie zakupu.
  5. Przy potrzebie kolejnego zakupu środka pomocniczego należy udać się z „Częścią B” zlecenia do lekarza, który wystawi nowe zlecenie.
  6. Zapotrzebowanie może być wystawione na okres od 1 do 3 miesięcy i w ramach refundacji można otrzymać odpowiednio od 60 do 180 szt. określonych środków pomocniczych.


Zapotrzebowanie powinno posiadać pieczątkę i podpis lekarza oraz pieczątkę przychodni.

Zapotrzebowanie miesięczne ważne jest do końca miesiąca na które zostało wystawione ale nie dłużej niż 30 dni.

Zapotrzebowanie dwu- i trzy- miesięczne ważne jest przez 30 dni, czyli do końca miesiąca, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.